Pastorační rada farnosti:.

ČLENOVÉ NOVÉ PASTORAČNÍ RADY ZVOLENI NA OBDOBÍ 5 LET (2016-2021):

p. Mgr. Martin Pastrňák OCr , administrátor farnosti
p. Ing. Lumír Jendryščík, MBA
p. Jana Kubátková
p. Jaroslav Mana
p. Josef Tomčík
p. Jiřina Vichrová
p. Marcela Kubíčková
p. Mgr. Marie Stáňová (z Koukolné)

p. Zdenka Foltynová

 
 

Stanovy pastorační rady v Ostravsko-opavské diecézi

 

Sestavuji aktuální kalendář ...

Ekonomická rada farnosti

ČLENOVÉ EKONOMICKÉ RADY ZVOLENI NA OBDOBÍ 5 LET:
 

 

p. Mgr. Martin Pastrňák OCr, administrátor farnosti
p. Ing. Lumír Jendryščík
p. Jaroslav Mana
p. Mgr. Marie Stáňová (z Koukolné)

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Dětmarovice Dětmarovice č. 179
Dětmarovice
735 71
Farář:

P. Mgr. Martin Pastrňák,O.Cr.

Email: rkf.detmarovice@doo.cz
Tel.: 730 176 785

V případě potřeby udělení svátosti
pomazání nemocných volejte na toto číslo.Administrátor stránek:
Dominik Kryska
Email: domikr09@gmail.com