Rok 2019

 

Každého 25. dne v měsíci se odesílá splátka na účet Biskupství ostravsko - opavského ve výši 6.000 Kč. Suma přesahující částku 6.000,- Kč bude v daném měsíci použita pro jiné potřeby farnosti. V případě sbírky nižší než 6.000,- Kč se případný rozdíl v daném měsíci doplatí z běžného účtu farnosti.

Rok 2018

 

Rok 2017

 

Rok 2016

 

 

Sestavuji aktuální kalendář ...

Kontakt

Římskokatolická farnost Dětmarovice Dětmarovice č. 179
Dětmarovice
735 71
Farář:

P. PaedDr. ThLic. Marcel Puvák

Tel.: 731 402 008
Email: marcelpuvak@yahoo.it

V nutných případech (zaopatření, apod.) telefonujte v denní i noční dobu.


Administrátor stránek:
Dominik Kryska
email: domikr09@gmail.com